αμύνομαι

αμύνομαι
(Α ἀμύνομαι και ἀμύνω)
1. βρίσκομαι σε άμυνα
2. υπερασπίζω τον εαυτό μου, αποκρούω κάποιον, προφυλάσσομαι από κάποιον
3. υπερασπίζομαι κάποιον ή κάτι, προασπίζω, προστατεύω την ακεραιότητα του, δίνω μάχη, αγωνίζομαι γι’ αυτόν (για τις συντάξεις τού αρχαίου αμύνομαι πρβλ. το ενεργητικό ἀμύνω)
αρχ.
Ι (ενεργητική)
1. αποκρούω, υπερασπίζω, προασπίζω
2. βοηθώ, συντρέχω
το ρ. απαντά με διάφορες συντάξεις: α) (δίπτωτο) με αιτιατική προσώπου ή πράγματος το οποίο πρέπει κανείς να αποκρούσει και β) με δοτική προσώπου (που συχνά μπορεί και να παραλείπεται) από το οποίο αποκρούεται ο κίνδυνος
γ) μόνο με δοτική προσώπου
δ) με γενική εκείνου από το(ν) οποίο απομακρύνεται ο κίνδυνος
ε) με τις προθέσεις από, περί, υπέρ-
3. φρ. «ἀμύνατε», βοήθεια
4. (το ουδ. τής μετοχής ως ουσιαστικό) τὰ ἀμυνοῡντα μέσα άμυνας
ΙΙ μέσ.
1. (με αιτιατική προσώπου και συχνά δοτική οργανική) εκδικούμαι, αντεκδικούμαι, ανταποδίδω τα ίσα (σπάνια με αυτή τη σημασία και το ενεργητικό)
2. (με αιτιατική προσώπου και γενική πράγματος ή εμπρόθετο) τιμωρώ κάποιον για κάτι
3. (σπανιότερα με παθητική σημασία) α) αποκρούομαι, β) τιμωρούμαι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἀμυ- + ν (έρρινη ριζική επαύξηση) + *-ye / -yo- (επίθημα) με αφομοίωση και εν συνεχεία με απλοποίηση τού συμπλέγματος -νy- και αντέκταση τού υ σε (ἀμῡνω πρβλ. πλῡνω). Αν το ἀμῡ-ν-ω συνδέεται ετυμολογικά, όπως θα μπορούσε λόγω τής ρίζας του (ἀμυ-), με το ρ. ἀμεύ-ω «μετακινώ, μετατοπίζω, απωθώ», τότε αρχικά το ἀμύνω θα σήμαινε «απωθώ, απομακρύνω».
ΠΑΡ. αρχ. ἀμυνάθω ἀμυντήρ, ἄμυντρον, ἀμύντωρ
αρχ.-μσν.
ἀμύντης
νεοελλ.
αμυντικός.
ΣΥΝΘ. αρχ. ἀπαμύνω, ἐπαμύνω, καταμύνω, περιαμύνω, προσαμύνω, συναμύνω, συνεπαμύνω, κατεπαμύνω
νεοελλ.
ανταμύνομαι, αυτοαμύνομαι, υπεραμύνομαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αμύνομαι — αμύνομαι, αμύνθηκα βλ. πίν. 49 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αμύνομαι — αμύνθηκα 1. μτβ. (με πρόθ.), αγωνίζομαι αμυντικά για κάτι, υπερασπίζομαι κάτι: Αμύνθηκε για τη ζωή του. 2. αμτβ., ενεργώ αμυντικά: Αν μου επιτεθεί, θα αμυνθώ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀμύνομαι — ἀμύ̱νομαι , ἀμύνω keep off aor subj mid 1st sg (epic) ἀμύ̱νομαι , ἀμύνω keep off pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Liste unregelmäßiger Verben im Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben des Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben im Neugriechischen — sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden. Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen und Statistik 2… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige neugriechische Verben — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • αβαράρω — και αβαρέρνω και αβαραρίζω 1. καθελκύω πλοίο 2. απομακρύνω βάρκα ή άλλο μικρό πλεούμενο από κάπου με τα χέρια, τα κουπιά ή γάντζο 3. απομακρύνω κάτι από κοντά μου, αποφεύγω τον κίνδυνο, αποκρούω, αμύνομαι 4. (η προστ. ως ναυτικός όρος) αβάρα! α)… …   Dictionary of Greek

  • αλέξω — ἀλέξω (και σπάνια ἀλέκω) (Α) Ι ενεργ. 1. απομακρύνω, αποτρέπω, αποσοβώ 2. βοηθώ, υπερασπίζω 3. προσφέρω βοήθεια ΙΙ μέσ. 1. υπερασπίζω τον εαυτό μου, αμύνομαι 2. ανταμείβω, ανταποδίδω. [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρήμα ἀλέξω συνδέεται ετυμολογικά με τη δισύλλαβη… …   Dictionary of Greek

  • αλκάζω — ἀλκάζω (Α) 1. κατά τους λεξικογράφους, πολεμώ με γενναιότητα 2. (μέσ. ἀλκάζομαι) αμύνομαι. [ΕΤΥΜΟΛ. Ρηματικό παράγωγο τής ρίζας ἀλκ , με την οποία συνδέονται επίσης και οι λ. ἄλαλκε*, ἀλκί, ἀλκαθεῖν. ΠΑΡ. αρχ. ἄλκασμα] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”